นักวิชาการ โต้ธุรกิจน้ำเมา แก้ พ.ร.บ.เหล้า ไม่กระทบเสรีภาพ ยันทำตาย-จน

นักวิชาการ โต้ธุรกิจน้ำเมา แก้ พ.ร.บ.เหล้า ไม่กระทบเสรีภาพ ยันทำตาย-จน

นักวิชาการ โต้ธุรกิจน้ำเมา แก้ พ.ร.บ.เหล้า ไม่กระทบเสรีภาพ ยันทำตาย-จน

“นักวิชาการ” ยันหลักการกฎหมาย คุมเหล้า ทำประชากรโลกดับปีละ askmebet 3 ล้านคน โผล่ไม่พ้นความจน ชี้เดินหน้าแก้ กม.มีส่วนร่วม เท่าทันกลยุทธ์ตลาดสมัยใหม่

นพ.ทักษพล ธรรมรังสี สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กล่าวว่า ขณะนี้การในการแก้ไข พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นั้น เบื้องต้นมีการเสนอร่างมาใหม่อย่างน้อย 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับแก้ไขจากกระทรวงสาธารณสุข ฉบับจากฝ่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสุรา ซึ่งถูกจัดให้เป็นร่างฉบับประชาชน และร่างของภาคประชาสังคมที่อยู่ระหว่างการระดมรายชื่อผู้สนับสนุน และอาจจะมีร่างอื่นๆ เพิ่มเติมอีก แต่การผลักดันเป็นไปได้ยากเนื่องจากเกิดการระบาดของโรคโควิด –19 และการเมืองผันผวน และมีกลุ่มผู้ประกอบการพยายามสื่อสารให้เข้าใจในทำนองว่าการควบคุมสุราคือการจำกัดเสรีภาพ, สล็อตออนไลน์ กฎหมายคือเครื่องมือรีดไถผู้ประกอบการ,เป็นเผด็จการ, การห้ามขายห้ามนั่งดื่มคือการรังแกประชาชน superslot เป็นต้น ถือเป็นคำพูดที่ชักนำให้เกิดอารมณ์ลบร่วมของสังคม ที่ไปไกลเกินกว่าคุณค่าและแก่นแท้ของกฎหมาย ที่ต้องการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในสังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *