“หมอสันต์” ชง 8 แนวทางถึง “บิ๊กตู่” จี้แก้ปัญหาโควิด ลดระบาด-ตาย

คาสิโน

หมอสันต์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จี้ “บิ๊กตู่” เร่งแก้ปัญหาโควิด-19 พร้อมเสนอ 8 แนวทางลดการระบาด-เสียชีวิต

คาสิโน

คาสิโน วันที่ 3 ส.ค.2564 ศ.เกียรติคุณ นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินและบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน กำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤต เนื่องจากผู้ป่วยฉุกเฉินจำนวนมาก ทั้งที่ป่วยด้วยโควิด-19 และ ไม่ได้ป่วยด้วยโควิด-19 ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันการ และสมบูรณ์

รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินจำนวนไม่น้อย ได้ล้มป่วยและเสียชีวิต ภาพจากการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่เหลือก็กำลังเหนื่อยล้า จากการปฏิบัติงานหนักมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ จึงมีข้อเสนอต่อ นายกรัฐมนตรี ที่ได้รวบอำนาจการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ มากกว่า 30 ฉบับ ไว้ที่ตนเองได้เร่งดำเนินการดังนี้

1. ทำให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน ให้เป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างจริงจังในปัจจุบัน การประสานงานต่างๆ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยังไม่เป็นเอกภาพ ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลดการระบาด และการเสียชีวิตจากโควิด-19

2. หยุดการให้ข่าวและการสร้างข่าวที่ทำให้เกิดความสับสนจนประชาชนไม่เกิดความเชื่อมั่นในตัว ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ และดำเนินการลงโทษผู้ที่สร้างและแพร่ข่าวเท็จอย่างจริงจัง

3. เร่งการตรวจเชิงรุกเพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกจากผู้ไม่ติดเชื้อโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่และชุมชนที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ชุมชนแออัด โรงงาน แคมป์คนงานก่อสร้าง โดยเป็นการแยกกักอย่างจริงจังและเข้มงวด ซึ่งในปัจจุบันยังมีการปล่อยปละละเลยกันอยู่

4. นำทรัพยากรอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (ทั้งบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์) มาช่วยในการตรวจเชิงรุก การแยกผู้ติดเชื้อ การช่วยเหลือดูแลการแบกกักที่บ้าน (Home Isolation) และในชุมชน (Community Isolation) เพื่อบรรเทาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

5. เพิ่มและกระจายศูนย์ตรวจเชิงรุกและฉีดวัคซีนไปยังพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดการแพร่เชื้อจากความแออัด และการเดินทางของประชาชนไปยังศูนย์ฯ ที่มีอยู่น้อยในปัจจุบัน

6. สนับสนุน และช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ติดเชื้อมีความมั่นใจว่าตนจะได้รับการดูแลตามสมควร ไม่ว่าจะแยกกักตัวอยู่ในบ้าน ในชุมชน ในวัด ในโรงเรียน ในค่ายทหาร และอื่นๆ

7. สนับสนุนและช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ไม่ติดเชื้อสามารถดูแลตนเอง ไม่ให้ติดเชื่อ และในกรณีจำเป็น เช่น อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงมาก ได้ย้ายออกไปอยู่ในที่ปลอดภัย

8.สนับสนุนและช่วยเหลือให้ประชาชนผู้หายจากการติดเชื้อแล้ว และประชาชนผู้สามารถดูแลตนเอง ไม่ให้ติดเชื้อเข้ามาดูแล ผู้ที่แยกกักตัวอยู่ในบ้าน และในชุมชนเพื่อบรรเทาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *