สำเร็จอีกเคส รพ.วชิระภูเก็ต ปลื้ม ผ่าคลอดหญิงพม่าตั้งครรภ์ ติดโควิด ปลอดภัยทั้งแม่-ลูก

แทงบอล

สำเร็จอีกเคส รพ.วชิระภูเก็ต ปลื้ม ผ่าคลอดหญิงพม่าตั้งครรภ์ วัย 24 ปี ติดโควิด ปลอดภัยทั้งแม่-ลูก ได้ทารกเพศชาย สุขภาพแข็งแรงแทงบอล

แทงบอล เมื่อเวลา 13.47 น. วันที่ 18 ส.ค. 2564 ทีมบุคลากรทางการแพทย์จากสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ทำการผ่าตัดคลอดหญิงตั้งครรภ์ ชาวเมียนมา อายุ 24 ปี ครรภ์แรก อายุครรภ์ 40 สัปดาห์ ติดเชื้อโควิด-19 เป็นผลสำเร็จ ได้ทารกเพศชาย ปลอดภัยทั้งแม่และลูกซึ่งแพทย์ผู้ดูแลทำการประเมินความจำเป็นในการผ่าตัดคลอด สมัครบาคาร่า ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดที่ห้องผ่าตัดความดันลบ ซึ่งที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีการเตรียมทีมสหสาขาวิชาชีพ และเตรียมความพร้อมทีมสูตินรีเวชวิทยา ทีมวิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล ทีมกุมารแพทย์ และวางแผนการผ่าตัดคลอด การดูแลทารกแรกเกิด ภายใต้มาตรฐานทางการแพทย์ในทุกขั้นตอน โดยตระหนักถึงความปลอดภัยต่อมารดาและทารกในครรภ์อย่างสูงสุดอยู่แล้ว

แม้ทางโรงพยาบาลจะทำการผ่าตัดผู้ป่วยไปแล้วหลายราย แต่ครั้งนี้เป็นการลดกระบวนการและขั้นตอนให้มีความรวดเร็วและลดการติดเชื้อให้มากที่สุด ซึ่งผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วย Home Isolation ที่รักษาตัวด้วยการดูแลตนเองอยู่ที่บ้าน และนัดมาทำการผ่าตัดคลอดเนื่องจากอายุครรภ์ครบกำหนด โดยทีมแพทย์ได้ให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมก่อนมาผ่าตัด การงดน้ำงดอาหารเพื่อป้องกันการสำลัก และมีการส่งรถพยาบาลโดยทีมศูนย์นเรนทรอันดามันไปรับผู้ป่วยที่บ้านและนำส่งโรงพยาบาลมาที่ห้องผ่าตัด เพื่อทำการผ่าตัด โดยไม่ต้องผ่านจุดบริการอื่นๆ เพื่อลดการติดเชื้อ

โดยการผ่าตัดครั้งนี้มี พญ.รัตนาวดี ด้วงจันทร์ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม พญ.สิตาภา ภาษี กลุ่มงานกุมารเวชกรรม พญ.พยุงภัค สวนยา หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา พญ.สุชาวดี ธาดากุลธรรม วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล ทีมห้องผ่าตัด และทีมอื่นๆ ร่วมปฏิบัติการ

ในการผ่าตัดคลอดเป็นไปด้วยดีภายใต้มาตรฐานในการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อสู่บุคลากร โดยใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 45 นาที ทารกเป็นเพศชาย สุขภาพแข็งแรงดี ปลอดภัยทั้งมารดาและทารก ซึ่งทีมกุมารแพทย์ได้เข้าไปดูแลเด็กตั้งแต่แรกคลอดและเคลื่อนย้ายมายังหอผู้ป่วยแยกโรค มีการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดโดยทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ นับเป็นความภาคภูมิใจของทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *