ศักดิ์สยามสั่ง ขนส่ง ทำ สองแถว-สามล้อ ซีลกั้นส่งต่อผู้ป่วยโควิดกลับบ้านชุมชน

ไพ่แคง

ศักดิ์สยาม สั่ง ขนส่ง ทำ สองแถว-สามล้อ ซีลกั้นส่งต่อผู้ป่วยโควิดกลับบ้านในชุมชน เผยยอดส่งกลับ 7จังหวัดอีสานตอนล่าง รวม 2,824 รายแล้วไพ่แคง

ไพ่แคง วันที่ 6 ส.ค.2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงการติดตามการส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับภูมิลำเนาในพื้นที่ 7 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งได้แก่ บุรีรัมย์ ยโสธร อำนาจเจริญ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และนครราชสีมา ว่าตั้งแต่ 21 ก.ค. – 5 ส.ค.64 กระทรวงคมนาคมได้นำผู้ป่วยส่งกลับภูมิลำเนา รวมทั้งสิ้น 2,824 ราย โดยเริ่มจากการใช้ขบวนรถไฟ ขบวนพิเศษขบวนใหม่ของ การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ขนส่งผู้โดยสารจากกรุงเทพฯ จากสถานีรถไฟรังสิต ไปยังปลายทางที่ จ.อุบลราชธานี รวมทั้งรถบัสโดยสารของ บริษัทขนส่งจำกัด หรือบขส.ล่าสุด ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด กำหนดการเดินทางโดยยานพาหนะที่เหมาะสมกับปริมาณผู้ป่วยที่จะเดินทาง โดยให้ บขส. จัดเตรียมรถบัสโดยสาร และ ขบ. จัดหารถสองแถว หรือรถสามล้อที่มีการปรับแต่งซีลกั้นตามมาตรฐานสาธารณสุข นำมาขนส่งผู้ป่วยต่อไปยังบ้านตามชุมชน โดยให้ดำเนินการวางแผนร่วมกันระหว่างจังหวัด และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ.สำหรับงบประมาณในการลำเลียงผู้ป่วยข้างต้น ให้ดำเนินการตามแนวทาง หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณของ สพฉ. รวมทั้งให้ ขบ.การหาแหล่งงบประมาณหรือกองทุนมาใช้ดำเนินการในเรื่องนี้ด้วย

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า สพฉ. และกระทรวงคมนาคม จะบูรณาการในการกำหนดจุดรับ-ส่ง ผู้ป่วยให้มีความชัดเจน และหลีกเลี่ยงการรับส่งในที่ที่มีประชาชนจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างการเดินทาง รวมทั้งให้ทุกจังหวัดสรุปจำนวนเตียงว่างของโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยของ แต่ละจังหวัดเข้ามาใน กลุ่มไลน์ เพื่อให้ สพฉ. ใช้ประกอบการวางแผนการจัดส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *