ปลดล็อคกระท่อมวันแรก วิสาหกิจบางสะพานน้อยเฮลั่น ขายเกลี้ยงกว่าหมื่นต้น

แทงบอล

ประจวบคีรีขันธ์ ปลดล็อคกระท่อมวันแรก วิสาหกิจบางสะพานน้อยเฮลั่น กระท่อมก้านแดง กว่า 1 หมื่นต้นขายหมดเกลี้ยง ตั้งเป้าสิ้นปีนี้เพาะและขายต้นพันธุ์ 1 ล้านต้น

แทงบอล

แทงบอล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายสันทัด เดชเกิด ประธานวิสาหกิจชุมชนบริหารและพัฒนาการเกษตร ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากกฎหมายยาเสพติดปลดล็อกใบกระท่อมออกจากยาเสพติดประเภท 5 เป็นพืชควบคุม มีผลเป็นวันแรกนั้น

ทำให้ล่าสุดขณะนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบริหารและพัฒนาการเกษตร ต.ช้างแรก ซึ่งเป็นแห่งเดียวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีความพร้อมในการปลูกพืชกระท่อมสำหรับการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ เกมยิงปลา

โดยล่าสุดต้นกระท่อมพันธุ์ก้านแดงที่เพาะจากเมล็ดไว้ มากกว่า 10,000 ต้น ความสูงเฉลี่ย 30 เซนติเมตร มีลูกค้าสนใจสั่งจองซื้อต้นพันธุ์ทั้งหมดแล้ว ในราคาต้นละ 100 – 200 บาท

นายสันทัด กล่าวว่า ทำให้ขณะนี้ทางกลุ่มฯ ตั้งเป้าหมายจะเพาะกล้าพันธุ์อีก 200,000 ต้น โดยก่อนสิ้นปีนี้คาดว่าจะเพาะกล้าพันธุ์ต้นกระท่อมและจำหน่ายได้ 1,000,000 ต้น เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยาง สวนมะพร้าว ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชุมพร นำไปปลูกเสริมเพื่อให้มีรายได้ในระยะเก็บเกี่ยว ใช้เวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น ที่สำคัญพืชกระท่อมไม่มีปัญหาศัตรูพืช

จากนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบริหารและพัฒนาการเกษตร ต.ช้างแรก และปรับแผนรับซื้อใบกระท่อม เพื่อนำไปจำหน่ายในเชิงอุตสาหกรรม สำหรับนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องดื่ม อาหารและยา อย่างครบวงจร

ที่ผ่านมาทาง ปปส. เห็นชอบให้ 8 หมู่บ้านในพื้นที่ ต.ช้างแรก เป็นพื้นที่ผ่อนปรนพิเศษเพื่อปลูกและเสพใบกระท่อมสำหรับการวิจัย รวมทั้งนำมาใช้ในการรักษาโรคตามวิถีชุมชน และแก้ปัญหาเสพติดชนิดอื่นที่แพร่ระบาดในชุมชน

โดยอนุญาตให้ครอบครองกระท่อม 1,036 ต้น หลังจากเดิมมีคณะกรรมการควบคุมพืชกระท่อมตำบล ระดับหมู่บ้านมีหน้าที่ควบคุม ติดตามและประเมินผล แต่หลังจากกฎหมายปลดล็อก ได้ยกเลิกการใช้ธรรมนูญชุมชน แต่ในพื้นที่มีการตรวจสอบควบคุมโดยใช้หลักการชุมชนเข้มแข็งเพื่อจัดการตนเองอย่างเป็นระบบ

ในอนาคตเกษตรกร จะมีรายได้จากการขายใบกระท่อม โดยมีมีวิสาหกิจชุมชนเป็นคู่สัญญาทำบันทึกข้อตกลง สำหรับกลุ่มผู้กลับใจที่เคยเสพ ค้ายาบ้า ยาไอซ์ จะเป็นเป้าหมายกลุ่มแรก ที่จะทำสัญญาปลูกกระท่อมเชิงพาณิชย์สร้างรายได้ หากพบว่าบุคคลกลุ่มนี้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก จะพิจารณายกเลิกสัญญาการปลูกพืชกระท่อมทันที

ทางด้าน พ.ต.ท.ทวี ภาน้อย ผบ.ร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 146 ค่ายพระมงกุฎเกล้า กล่าวว่า ปัจจุบัน ตชด.146 ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย – พม่า บริเวณด่านสิงขร อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ซึ่งกฎหมายศุลกากรห้ามมิให้มีการนำใบกระท่อมสด กระท่อมผง เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยหลังจากไทยได้ปลดล็อกดังกล่าว คาดว่าปัญหาการลักลอบนำเข้ากระท่อมจะลดปริมาณลง

มูลค่าการซื้อขายกระท่อมผงจะลดลงไปอีกหลายเท่าตัว จากที่ก่อนหน้านี้มีราคาขายปลีกค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นที่นิยมของแรงงานต่างด้าวในแพปลาและโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *