กรมสุขภาพจิต ตั้ง รพ.สนามราชานุกูล ดูแลเด็กพิเศษ-ครอบครัวติดโควิด

เซ็กซี่บาคาร่า

กรมสุขภาพจิต ตั้ง รพ.สนามราชานุกูล ดูแลเด็กพิเศษ-ครอบครัวติดโควิด ขนาด 100 เตียง ด้าน กทม.-พม.- เอกชน ร่วมสนับสนุนจัดตั้ง

เซ็กซี่บาคาร่า

เซ็กซี่บาคาร่า 14 ส.ค. 2564 – พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในรอบที่ 3 มีเด็กและวัยรุ่น ติดเชื้อพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 14 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดในประเทศไทย สาเหตุมาจากรูปแบบการแพร่ระบาดมาเป็นการติดเชื้อภายในครอบครัวแทน ที่น่าห่วงคือ เด็กพิเศษเมื่อเจ็บป่วยต้องได้รับความรักและความใส่ใจจากคนใกล้ชิดร่วมกับทีมแพทย์ แทงบอลออนไลน์ กรมสุขภาพจิตจึงตั้ง รพ.สนามราชานุกูล เพื่อเด็กพิเศษและครอบครัว โดยใช้พื้นที่บริเวณโรงเรียนราชานุกูล 2 อาคาร เบื้องต้นรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 100 เตียง ถือเป็น รพ.สนามเฉพาะเด็กพิเศษ และครอบครัวแห่งแรกที่ติดเชื้อโควิดแต่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะให้การดูแลเด็กพิเศษอายุ 3-13 ปี แทงบอลออนไลน์ พร้อมสมาชิกในครอบครัวที่อายุไม่เกิน 60 ปี จัดรูปแบบการรักษาใกล้เคียงกับบ้านให้มากที่สุดทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ที่เด็กคุ้นเคย

พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวว่า เป็นการประสานความร่วมมือหลายภาคส่วนประกอบด้วย กทม.สนับสนุนด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้ได้ มาตรฐาน Bubble & Sealed ภาคเอกชนสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกระหว่าง รักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม อาทิโปรแกรมแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ระบบกรองเชื้อระบายอากาศ เครื่องฆ่าเชื้อยูวีซี ประจำห้องเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อและฆ่าเชื้อและโปรแกรมครอบครัวแห่งสติเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันทางใจ

ขณะที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทำหน้าที่ ในการประสานส่งต่อและให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการในระหว่างที่เด็กพิเศษและครอบครัวพักรักษาตัว อยู่ในโรงพยาบาลสนามรวมทั้งแผนการให้ความช่วยเหลือและติดตามภายหลังหายจากอาการป่วยและปลอดเชื้อโควิดเดินทาง กลับสู่ชุมชน

สถาบันราชานุกูลเข้ามาดูแลผู้ติดเชื้อที่เป็นเด็กพิเศษร่วมกันกับสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ รพ.ราชวิถีที่ต้องการบริการแบบพิเศษด้วยการสนับสนุนทีมผู้ดูแลรักษามืออาชีพ ประกอบด้วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กุมารแพทย์ อายุรแพทย์ พยาบาล ทีมสหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเหมาะกับเด็กพิเศษและติดตามภาพถ่าย เอกซเรย์ปอดอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่พักรักษาตัวรวมทั้งวางแผนการส่งต่อกรณีฉุกเฉิน

สำหรับ รพ.สนามราชานุกูล เพื่อเด็กพิเศษและครอบครัว พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 14 ส.ค. เป็นต้นไป ครอบครัวที่มีเด็กพิเศษ (สติปัญญาบกพร่อง ออทิสติก สมาธิสั้น และบกพร่องการเรียนรู้) ที่ผลตรวจโควิดด้วย Antigen test kit เป็นบวกสามารถติดต่อสำหรับประสานส่งต่อเข้าโรงพยาบาลสนามฯ ได้ที่ 084-107-8129 , 065-885-0584 และ 097-078-0696

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *